Aktualności

Bestsellery na walentynki od Biedronki

W ofer­cie sie­ci skle­pów Bie­dron­ka, z oka­zji walen­ty­nek, dostęp­ne są książ­ki za 24,99. W skle­pach znaj­dzie­cie m.im. Cudow­ne­go chło­pa­ka, Ojca Chrzest­ne­go, Totem, Więk­szość bez­względ­ną,  Gwiazd naszych wina czy Mistrza i Mał­go­rza­tę. Peł­na ofer­ta poniżej.


To mogła­by być naj­pięk­niej­sza biblio­te­ka w USA, gdy­by tyl­ko wciąż ist­nia­ła – poczy­taj o niej TUTAJ


Dra­cu­la, Lestat, Regis i inne lite­rac­kie wam­pi­ry – poczy­taj o nich TUTAJ


Zobacz jakie cie­ka­we książ­ki mają pre­mie­rę w lutym! Klik­nij tutaj.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy