Aktualności

Jesienny kiermasz w Biedronce, książki po 9,99 zł

Popu­lar­ny dys­kont przy­go­to­wał nową pro­mo­cję, tym razem książ­ki kupi­cie po 9,99 zł! W ofer­cie m.in Camil­la Lack­ber, Zyg­munt Miło­szew­ski, Ste­phen King, David Lager­crantz, Remi­giusz Mróz, Mar­ta Guzow­ska, Jo Nes­bo, Cli­ve Cus­sler, Jenif­fer Lopez, Jack Ket­chum itd W ofer­cie ponad 100 pozy­cji! Zresz­tą zobacz­cie sami poniżej.Naj­faj­niej­sze zakład­ki magne­tycz­ne i papie­ro­we! Zaj­rzyj Tutaj.Jedy­ne i wyjąt­ko­we skar­pet­ki czy­tel­ni­cze (Pol­ski produkt!!!)

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy