Aktualności

Biedronka z nową ofertą książkową na beletrystykę od 18 stycznia

Od 18 stycz­nia w Bie­dron­kach będzie dostęp­na nowa ofer­ta na książ­ki. W ofer­cie znaj­dzie­my m.in Szcze­pan Twar­doch, Tom Hanks, Tomasz Sekiel­ski, Artur Gór­ski, Jacek Fedo­ro­wicz, Ste­phen King. Książ­ki będą dostęp­ne w cenie 24,99

Poni­żej lista książek.


POZNAJCIE 10 ULUBIONYCH KSIĄŻEK TOMA HANKSA!


Andrzej Sap­kow­ski nic o nowym Wiedź­mi­nie nie chce wiedzieć

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy