Aktualności

Biedronka z promocjami książkowymi na początek października

To co lubi­my naj­bar­dziej czy­li pro­mo­cje na książ­ki! Od wczo­raj w sie­ciach dys­kon­tów Bie­dron­ka może­cie nabyć książ­ki w cenie 24,90 oraz ksią­żecz­ki dla dzie­ci w cenie 14,90. W ofer­cie m.in. książ­ki dla dzie­ci, albu­my, Daniel­le Ste­el, Remi­giusz Mróz, Ste­phen King, Tar­ryn Fisher, nagro­dzo­ny Nike Ceza­ry Łaza­re­wicz, Kata­rzy­na Bon­da i inni. Peł­na lista poniżej:

DAN BROWN, CZYLI MISTRZ WSPÓŁCZESNEJ PRZYGODY – dowiedz się wię­cej o auto­rze best­sel­le­rów! Prze­czy­taj więcej!

 

 

NIESTATYSTYCZNY SPIS KSIĄŻEK NA PAŹDZIERNIK – dużo cie­ka­wych ksią­żek kupi­my! Prze­czy­taj więcej!

 

KOLUMBIJSKIE DRUGIE ŻYCIE PORZUCONYCH KSIĄŻEK – męż­czy­zna 20 lat ratu­je wyrzu­ca­ne książ­ki! Prze­czy­taj więcej!

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy