Aktualności

Promocyjne pakiety książkowe w Biedronkach od 18 września

Bie­dron­ka przy­go­to­wa­ła kolej­ny kier­masz ksią­żek. 18 wrze­śnia do skle­pów wcho­dzi nowa ofer­ta z książ­ka­mi w cenie 29,99 za pakiet 2 ksią­żek. W ofer­cie m.in. Clark­son, Lee Child, Har­lan Coben, Tess Ger­rit­sen, Ste­phen King, Gri­sham, książ­ki z uni­wer­sum Metro 2033 czy Pol­scy auto­rzy jak Jakub Żul­czyk i Manu­ela Gretkowska. 

Dowiedz się tez co cie­ka­we­go prze­czy­ta­my tej jesie­ni! Czy­li wrze­śnio­wo – paź­dzier­ni­ko­we zapo­wie­dzi książkowe.

 

Autor Kubu­sia Puchat­ka chciał uciec przed swo­im misiem – dowiedz się wię­cej tutaj!

 

Jesteś fanem twór­czo­ści Sta­ni­sła­wa Lema? Przy­go­to­wa­li­śmy 10 cie­ka­wo­stek o tym genial­nym auto­rze SF.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy