Aktualności

Książki za 9,99 zł – nowy kiermasz książkowy w Biedronkach

Kolej­ny ponie­dzia­łek, kolej­ne tanie książ­ki w Bie­dron­ce. Już od 22 paź­dzier­ni­ka spo­ry wybór tytu­łów w cenie 9,99 zł.

W ofer­cie znaj­dą się m.in. “Uła­ska­wie­nie” Joh­na Gri­sha­ma czy “Klucz do pół­no­cy” Deana Koont­za. Kil­ka tytu­łów dla sie­bie znaj­dą fani Nory Roberts. Miło­śni­cy kolo­ro­wa­nek z kolei mogą się­gnąć po ksią­żecz­ki “Ali­cja w Kra­inie Cza­rów”, “Księ­ga dżun­gli” i “Czar­no­księż­nik z Kra­iny Oz”.


Zakład­ki magne­tycz­ne dla każ­de­go książ­ko­ma­nia­ka! Klik­nij tutaj.

Tyl­ko na www.molom.plJedy­ne w swo­im rodza­ju skar­pet­ki czy­tel­ni­cze, tyl­ko na Molom.pl

Te i inne wzo­ry, naj­wyż­szej Pol­skiej jako­ści, znaj­dzie­cie na www.molom.pl

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy