Aktualności

Książki za 9,99 zł w Biedronce, druga książka 50% taniej w Świecie Książki i inne promocje

9,99 zł za bio­gra­fię Mic­ka Jag­ge­ra? To jak za dar­mo! A wła­śnie taka i wie­le innych oka­zji poja­wią się już od ponie­dział­ku w Biedronce.

Mick. Sza­lo­ne życie i geniusz Jag­ge­ra” Chri­sto­phe­ra Ander­se­na, “Har­ry Pot­ter i Prze­klę­te Dziec­ko” J.K. Row­ling, Jac­ka Thorne’a i Joh­na Tiffany’ego, “Bycz­ki w pomi­do­rach” Joan­ny Chmie­lew­skiej czy “Być jak pły­ną­ca rze­ka” Pau­lo Coel­ho to tyl­ko kil­ka spo­śród wie­lu pozy­cji, któ­re poja­wią się w ofer­cie dys­kon­tu 23 lip­ca. Oprócz nich m.in. książ­ki Ste­phe­na Kin­ga, Mario Puzo, Joh­na Gri­sha­ma i Har­la­na Cobe­na. Napraw­dę będzie w czym wybie­rać! W Światksiazki.pl znaj­dzie­cie ofer­tę dru­ga książ­ka 50% taniej! W Taniaksiążka.pl znaj­dzie­cie książ­ki “po tanio­ści”. Wszyst­kie pro­mo­cje znaj­dzie­cie poniżej:

Po ofer­tę kli­ka­my TUTAJ lub w grafikę.Książ­ki po tanio­ści w Tania Książ­ka, może­cie klik­nąć TUTAJ lub w grafikę.


Zachę­ca­my do śle­dze­nia nas na Instagramie!


Skar­pet­ki na Moli książ­ko­wych! Ten i inne wzo­ry znaj­dzie­cie na www.molom.pl

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy