Aktualności

Zimowy kiermasz książek w Biedronce. Bestsellery (i nie tylko) za 9,90 zł

Od dzi­siaj 27 grud­nia może­cie zaku­pić w jed­nym z naj­po­pu­lar­niej­szych dys­kon­tów książ­ki za 9,90 zł. W ofer­cie m.in. Ste­phen King, Remi­giusz Mróz, Daniel­le Stel­le, JoJo Moy­es, Car­los Ruiz Zafon, Kata­rzyn Misz­czuk, Kata­rzy­na Bon­da, Tru­di Cana­van. Całość poniżej:


Wybra­no mło­dzie­żo­we sło­wo roku 2017. Wer­dykt może Was bar­dzo zaskoczyć! 

Prze­czy­taj­cie TUTAJ.


Nie tyl­ko Wiedź­mi­nem Andrzej Sap­kow­ski stoi. Prze­czy­taj­cie wię­cej o twór­cy słyn­ne­go łow­cy potwo­rów TUTAJ.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy