Aktualności

Kolejna oferta książkowa Biedronki – bestsellery (i nie tylko) za 9,99 zł

Nie­spo­dzie­wa­nie kolej­na ofer­ta książ­ko­wa zawi­ta do sie­ci skle­pów Bie­dron­ka. Teraz książ­ki kupi­my w cenie 9,90 zł. W ofer­cie znaj­dzie­my m.in. Pau­lę Haw­kins, Ste­phe­na Kin­ga, Jojo Moy­es, Toma Clancy‘ego, Pau­la Bow­le­sa, Jame­sa Rol­lin­sa, Har­la­na Cobe­na. W ofer­cie też książ­ki histo­rycz­ne, książ­ki o goto­wa­niu oraz książ­ki dla dzie­ci. Cała ofer­ta poni­żej. Książ­ki kupi­cie od 16 paź­dzier­ni­ka (ponie­dzia­łek).

 

 


Lubi­cie brzyd­kie okład­ki? Zobacz­cie jakie zna­leź­li­śmy dla Was


Tak to praw­da! Będzie nowa książka!


Potwór Fran­ken­ste­ina nale­ży do naj­słyn­niej­szych popkul­tu­ro­wych mon­strów. Zapra­sza­my do lek­tu­ry o jego powstaniu.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy