Ekranizacje

Emma Watson i Dan Stevens jako Piękna i Bestia!

Na okład­ce “Enter­ta­in­ment Weekly” uka­za­ło się wspól­ne zdję­cie Emmy Wat­son i Dana Ste­ven­sa w rolach Pięk­nej i Bestii z nad­cho­dzą­ce­go fil­mu kino­we­go. Aktor­ka ma na sobie cha­rak­te­ry­stycz­ną, żół­tą suk­nię, a wygląd Bestii robi wra­że­nie. Nie ogra­ni­czo­no się jed­nak do okład­ki. Łącz­nie zapre­zen­to­wa­no dzie­więć nowych ujęć, któ­re pre­zen­tu­ją się nie­sa­mo­wi­cie. Jest też słyn­na biblioteka!

Film tra­fi do kin 17 mar­ca 2017. Na pod­sta­wie sce­na­riu­sza, któ­ry napi­sa­li i Evan Spi­lio­to­po­ulos i Ste­phen Chbo­sky, reży­se­ro­wał Bill Condon.
W pozo­sta­łych rolach poja­wią się: Ian McKel­len (Try­bik), Luke Evans (Gaston), Ewan McGre­gor (Pło­myk), Gugu Mba­tha-Raw (Plu­met­te), Stan­ley Tuc­ci (Caden­za) oraz Emma Thomp­son (Pani Potts).

Beauty and the Beast (2017) Emma Watson stars as Belle and Kevin Kline is Maurice, Belle's father.

Beauty and the Beast (2017) Gaston (Luke Evans) a handsome but arrogant brute, holds court in the village tavern.

Beauty and the Beast (2017) L-R: Josh Gad as Le Fou and Luke Evans as Gaston.

piekna6

Beauty and the Beast (2017) The mantel clock Cogsworth, the teapot Mrs. Potts, Lumiere the candelabra and the feather duster Plumette

Beauty and the Beast (2017) Emma Watson as Belle

 

Beauty and the Beast (2017) Belle (Emma Watson) in the Ballroom of the Beast's castle.

Beauty and the Beast (2017) Emma Watson and TK

Beauty and the Beast (2017) The Beast (Dan Stevens) and Belle (Emma Watson) in the castle library

 

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy