Aktualności

Ruszyły pierwsze wypłaty wynagrodzeń dla autorów, tłumaczy, współtwórców oraz wydawców

Po raz pierwszy autorzy, tłumacze, współtwórcy i wydawcy otrzymali wynagrodzenia z tytułu wypożyczeń bibliotecznych. Kwoty tych wypłat wyniosły pomiędzy 40 a nawet 21 000 złotych (maksymalna kwota stanowi pięciokrotność przeciętnego wynagrodzenia).  Wypłaty dotyczyły wypożyczeń za rok 2015. Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Copyright Polska zostało wyznaczone przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako podmiot odpowiedzialny za koordynację procesu podziału i wypłat. Wszyscy zainteresowani mieli czas rejestrować swoje roszczenia z tytułu posiadanych praw do 31 sierpnia 2016. O wynagrodzenia z tego tytułu mogli ubiegać się też spadkobiercy autorów tych praw.

Jak przekazało SAiWC Polska zgłoszenia o wypłaty dotyczyły w sumie 1350 autorów, tłumaczy i współtwórców, a także 150 wydawców. Weryfikacja uznała roszczenia w sumie 1185 osób i podmiotów do roszczeń uprawnionych. Wypłaty zostały wypłacone już w grudniu 2016 roku.

Tego typu wynagrodzenia zostały wypłacone po raz pierwszy. Stało się to możliwe dzięki nowelizacji prawa autorskiego z 2015, tzw. dużej nowelizacji. Ta forma rekompensaty jest zjawiskiem dość nowym i ma w swym zakresie uwzględniać fakt, że wypożyczający de facto nie kupuje książki, tylko ją wypożycza, co stanowi ubytek zysku ze sprzedaży dla autora. Jedynie biblioteki uniwersyteckie i szkolne nie są objęte tą rekompensatą.

Prawo do rekompensaty przysługuje w równej mierze też ilustratorom i fotografikom, jeżeli są współtwórcami publikacji, a także spadkobiercom autora, o ile nie minęło 70 lat od jego śmierci.
Stawki wynagrodzeń zostały określone w ustawie w zakresie ich wartości minimalnych i maksymalnych i w przypadku, gdy w danym roku nie osiągnie minimum określonego w ustawie, nie będzie wypłacane. Wyliczanie należnych kwot w danym roku jest zależne od faktycznie wypożyczonych książek w całej Polsce, natomiast środki przekazywane są przez Fundusz Promocji Kultury a dokładnie pochodzą z opłat od gier hazardowych. Procentowo rozkład wygląda tak, że 75% środków przypada na twórców, a 25% na wydawców.

Na tej stronie można uzyskać dostęp do platformy i do 31 sierpnia 2017 potencjalni autorzy mogą składać oświadczenia wymagane do wypłat, które zostaną wypłacane pod koniec następnego roku.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy