Aktualności

Wyprzedaż lutowa książek w Biedronce

W Bie­dron­ce rusza wyprze­daż ksią­żek – bar­dzo sze­ro­ka gama pozy­cji będzie dostęp­na już za 4,99 zł, 7,99 zł oraz 9,99 zł. To dobra oka­zja, by poszu­kać pre­zen­tu na walen­tyn­ki, Dzień Kobiet czy Wielkanoc.

Pro­mo­cja wystar­tu­je 13 lute­go i potrwa do wyczer­pa­nia zapa­sów. Wśród prze­ce­nio­nych pozy­cji znaj­dzie­cie m.in. Ste­phe­na Kin­ga, Joh­na Gri­sha­ma, Gra­ha­ma Master­to­na, Jame­sa Pat­ter­so­na czy Kur­ta Vonneguta.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy