Aktualności

Książkowa oferta kwietniowa w Biedronkach

W skle­pach Bie­dron­ki dostęp­na jest ofer­ta ksią­żek w pro­mo­cyj­nych cenach. Znaj­dzie­cie tam m.in. książ­ki Har­la­na Cobe­na, Lee Chil­da, Joh­na Gri­sha­ma, Guil­lau­me Mus­so, Pau­la Haw­kins, Sylvia Day i inni.


Sko­rzy­staj z pro­mo­cji na gadże­ty książ­ko­we! Wejdź na Molom.pl


 


Rekla­ma

Jedy­ne w swo­im rodza­ju zakład­ki czy­tel­ni­cze! Szu­kaj­cie ich TUTAJ.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy