Aktualności

Lutowy kiermasz książkowy w Biedronkach. Książki po 9.99 zł

W ponie­dzia­łek 11 lute­go, w sie­ci dys­kon­tów będzie dostęp­na ofer­ta ksią­żek w ramach luto­we­go zimo­we­go kier­ma­szu. Wszyst­kie pozy­cje po 9,99 zł. W ofer­cie m.in. Jojo Moy­es, Ste­phen King, Alex Kava, Char­lot­te Link, Joan­na Chmie­lew­ska i inni. Zróż­ni­co­wa­na tema­ty­ka. Od sen­sa­cji przez kry­mi­na­ły po fan­ta­sty­kę i książ­ki mło­dzie­żo­we. Do tego porad­ni­ki i książ­ki dla dzieci. 


 

Gadże­ty dla każ­de­go książ­ko­ma­nia­ka! Zakład­ki magne­tycz­ne tyl­ko TUTAJ.

Zaj­rzyj na Molom.plWyjąt­ko­we gadże­ty dla książkoholików!

Tyl­ko na Molom.pl wyjąt­ko­we skar­pet­ki czy­tel­ni­cze! Zaj­rzyj TUTAJ.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy