Aktualności

Zimowy kiermasz książkowy w Biedronkach. Książki po 9,99 zł

Jutro, 27 grud­nia, w sie­ci dys­kon­tów będzie dostęp­na ofer­ta ksią­żek w ramach zimo­we­go kier­ma­szu. Wszyst­kie pozy­cje po 9,99 zł. W ofer­cie m.in. Jojo Moy­es, Remi­giusz Mróz, Kata­rzy­na Bon­da, Syl­wia Chut­nik,  Artur Gór­ki, Jo Neb­so, Tru­di Cana­van. Cała ofer­ta dostęp­na poniżej.


Super zakład­ki magne­tycz­ne! TUTAJ.Faj­ne gadże­ty książ­ko­we? Wyjąt­ko­we zakład­ki? Skar­pet­ki czy­tel­ni­cze? Tyl­ko na Molom.pl

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy