Aktualności Ekranizacje

Wiemy, kto zagra Geralta z Rivii

To jed­na z goręt­szych wia­do­mo­ści obsa­do­wych dla pol­skich fanów fan­ta­sty­ki. Odkąd tyl­ko zapa­dła decy­zja, że Net­flix reali­zu­je serial “The Wit­cher”, zasta­na­wia­li­śmy się, kto zagra wiedź­mi­na. Już wiemy.
To Hen­ry Cavill zna­ny przede wszyst­kim z roli Clar­ka Kenta/Supermana w “Czło­wie­ku ze sta­li” i kolej­nych fil­mach z uni­wer­sum DC.

- On JEST Geral­tem. Zawsze był – oznaj­mi­ła Lau­ren S. His­srich na Twitterze.

Przy­zna­ła, że spo­tka­ła się z akto­rem już czte­ry mie­sią­ce temu.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy