Aktualności

Bestsellery i albumy na mikołajki w Biedronce

Co na świę­ta? Może “Har­ry Pot­ter i Prze­klę­te Dziec­ko”? W Bie­dron­ce to moż­li­we już za 24,99 zł w puli ksią­żek, któ­ra wej­dzie do dys­kon­tu 27 listo­pa­da. Do wybo­ru pokaź­ny zbiór tytu­łów ide­al­nych na miko­łaj­ki – a wszyst­kie w tej samej, atrak­cyj­nej cenie. Wśród nich: “Konan Desty­la­tor” Andrze­ja Pili­piu­ka, “Prze­zna­cze­ni” Kata­rzy­ny Gro­cho­li, “Mock. Ludz­kie ZOO” Mar­ka Kra­jew­skie­go, a tak­że prze­pięk­ne albu­my o roz­ma­itej tematyce.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy