Aktualności

Nowa porcja książek za 9,90 zł w sieciach handlowych Biedronka

Dobra wia­do­mość! kolej­na ofer­ta książ­ko­wa zawi­ta do sie­ci skle­pów Bie­dron­ka. Zno­wu kupi­my książ­ki w cenie 9,90 zł. W ofer­cie znaj­dzie­my książ­ki m.in. Aga­thy Chri­stie, Kata­rzy­ny Bon­dy (pole­ca­my nasz wywiad z autor­ką), Gra­ha­ma Master­to­na, Remi­giu­sza Mro­za, Nory Roberts, Sylvii Day, Jo Nes­bo. Ofer­ta star­tu­je od ponie­dział­ku 23 paź­dzier­ni­ka.


WYSOKOPROCENTOWA WENA SŁYNNYCH PISARZY. CZĘŚĆ 1 
POZNAJCIE NIEZWYKŁE HISTORIE ALKOHOLOWE ZNANYCH PISARZY


PRZEDE WSZYSTKIM ŚWIAT SIĘ ZMIENIŁ – WYWIAD Z KATARZYNĄ BONDĄ


W POSZUKIWANIU NASTĘPCÓW PHILIPA K. DICKA


REMIGIUSZ MRÓZ ZAPOWIADA SERIAL I NOWĄ KSIĄŻKĘ!

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy