Aktualności

Sierpniowa wyprzedaż książek w Biedronkach – książki za 9,99 zł

W Biblio­tecz­ce Bie­dron­ki kolej­ny kier­masz ksią­żek. 21 sierp­nia  do skle­pów wcho­dzi nowa ofer­ta z książ­ka­mi w cenie od 9,99 zł. W niej m.in. książ­ki Car­lo­sa Ruiza Zafo­na, Ste­phe­na Kin­ga, Remi­giu­sza Mro­za,  Daniel­le Ste­ele. Wię­cej znaj­dzie­cie poniżej.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy