Aktualności

Lipcowa wyprzedaż książek w Biedronkach – książki za 9,99 zł

W Biblio­tecz­ce Bie­dron­ki kolej­ny kier­masz ksią­żek. 24 lip­ca do skle­pów wcho­dzi nowa ofer­ta z książ­ka­mi w cenie od 9,99 zł. W niej m.in. lite­ra­tu­ra oby­cza­jo­wa, bio­gra­fie, kry­mi­na­ły, porad­ni­ki i książ­ki dla dzie­ci. Za 19,99 zł dla odmia­ny dostęp­ne będą pły­ty CD z muzyką.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy