Ciekawostki

Śpij na półkach z książkami – czyli wyjątkowy Hostel w Kyoto!

Book And Bed Kyoto” to hostel dla miło­śni­ków lite­ra­tu­ry. To już dru­gi taki obiekt, poprzed­ni hostel mie­ści się w Tokio.

Ich wyjąt­ko­wość pole­ga na tym, że łóż­ka dla gości umiesz­czo­no pomię­dzy pół­ka­mi z książ­ka­mi. Do wybo­ru są tek­sty po japoń­sku i po angiel­sku – łącz­nie jest ich ponad 5 tysię­cy. Noc w tym miej­scu kosz­tu­je 39$.

źró­dło: bookandbedtokyo.com

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy