Aktualności

Biedronka z książkami na Dzień Kobiet

6 mar­ca w Bie­dron­ce poja­wi się wysyp hitów w cenie 9,99 zł za sztu­kę. Gra­ham Master­ton, Ste­phen King, Nora Roberts, Kata­rzy­na Bon­da, Ilo­na Łep­kow­ska, Kata­rzy­na Bere­ni­ka Misz­czuk, Tess Ger­rit­sen – to tyl­ko nie­któ­rzy z pisa­rzy, po któ­rych twór­czość będzie­cie mogli się­gnąć. Do tego nowa odsło­na kul­to­wej już pozy­cji “Zniszcz ten dziennik”.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy