Ekranizacje

Obsada Drużyny Pierścienia świętuje 15-lecie!

Trud­no uwie­rzyć, że od pre­mie­ry fil­mu “Wład­ca Pier­ście­ni. Dru­ży­na Pier­ście­nia” minę­ło już 15 lat, praw­da? A jed­nak, data ta wybi­ła w grud­niu 2016.

Z tej oka­zji spo­ra część głów­nej obsa­dy spo­tka­ła się przy piwie, eki­pa otwo­rzy­ła nawet bitwę z Morii z uży­ciem sztuć­ców. Domi­nic Mona­ghan, czy­li Mer­ry Bran­dy­buck zna­ny tak­że z roli Char­lie­go w seria­lu “LOST” rela­cjo­no­wał fetę na Instagramie.

 

Dof­fing the off the sho­ul­der band look with aplomb @boydbilly @billyboydactor making @electrice and I look like onions. @theoneringnet @empiremagazine

Zdję­cie zamiesz­czo­ne przez użyt­kow­ni­ka Domi­nic Mona­ghan (@dom_monaghan_)

They have a cave troll. @theoneringnet @electrice @boydbilly @orlandobloom @empiremagazine #squ­ad­go­als

Zdję­cie zamiesz­czo­ne przez użyt­kow­ni­ka Domi­nic Mona­ghan (@dom_monaghan_)

My cap­ta­in. My king. @theoneringnet @empiremagazine

Zdję­cie zamiesz­czo­ne przez użyt­kow­ni­ka Domi­nic Mona­ghan (@dom_monaghan_)

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy