Aktualności

Rusza styczniowa wyprzedaż książek w sieciach Biedronka

Bie­dron­ko­we sza­leń­stwo zimo­wej wyprze­da­ży trwa! Gło­śne i zna­ne tytu­ły ponow­nie za 9,99 zł za sztu­kę znów tra­fi­ły na pół­ki sie­ci, któ­ra z dnia na dzień coraz bar­dziej koja­rzy się z literaturą.

I choć nie brak mal­kon­ten­tów, któ­rym nie odpo­wia­da umiesz­cze­nie książ­ki mię­dzy prosz­ka­mi do pra­nia a pomi­do­ra­mi, to wyni­ki mówią same za sie­bie – kie­dy Polak ma dostęp do ksią­żek, czyta!

źró­dło biedronka.pl

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy