Aktualności

Nowa lista lektur dla szkół średnich

Podstawa programowa to coś, co niezmiennie budzi duże emocje. Spore zainteresowanie wywołała opublikowana lista lektur dla ośmioletniej szkoły podstawowej, nie wiedzieliśmy jednak, co będzie czytać się w szkołach średnich. Już wiemy - Ministerstwo Edukacji Narodowej 28 kwietnia opublikowało "Projekt podstawy programowej dla szkół ponadpodstawowych". Listy lektur będą jeszcze konsultowane, ale biorąc pod uwagę, jak nieznaczne zmiany zaszły w wypadku lektur z podstawówki, można spodziewać się, że także lista dla szkół ponadgimnazjalnych nie ulegnie wielkiej zmianie.

Na liście lektur obowiązkowych dla liceum i technikum w zakresie podstawowym znajdują się m.in. "Katedra" Jacka Dukaja, "Zdążyć przed Panem Bogiem" Hanny Krall, "Zbrodnia i kara" Fiodora Dostojewskiego czy "Lalka" Bolesława Prusa. W zakresie rozszerzonym "Lilla Weneda" Juliusza Słowackiego czy "Sen nocy letniej" Szekspira, ale też fragmenty "Sklepów cynamonowych" Brunona Schulza czy "Gargantui i Pantagruela" François Rabelai.

W lekturach uzupełniających m.in. "Mistrz i Małgorzata" Michaiła Bułhakowa, ale też "Lord Jim" Josepha Conrada czy "Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej, czyli utwory z grupy, która niespecjalnie przetrwała próbę czasu i współczesną młodzież zwyczajnie nudzi.

Interesujące jest, że w zakresie podstawowym znalazły się utwory Jacka Kaczmarskiego czy Agnieszki Osieckiej.

Pełna lista poniżej.

Lektury obowiązkowe w liceum i technikum – zakres podstawowy

Biblia, w tym fragmenty Księgi Hioba, Księgi Koheleta, Pieśni nad Pieśniami, Księgi Psalmów, Apokalipsy wg św. Jana;
Jan Parandowski, Mitologia, część I Grecja;
Homer, Iliada (fragmenty), Odyseja (fragmenty);
Sofokles, Antygona;
Arystofanes, Chmury;
Horacy – wybrane utwory;
Bogurodzica; Lament świętokrzyski; Legenda o św. Aleksym; Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią;
Kwiatki świętego Franciszka z Asyżu (fragmenty);
Pieśń o Rolandzie (fragmenty);
Gall Anonim, Kronika polska (fragmenty);
Dante Alighieri, Boska komedia (fragmenty);
Św. Augustyn, Wyznania (fragmenty);
Jan Kochanowski, wybrane pieśni, w tym: Pieśń IX ks. I, Pieśń V ks. II,
psalmy, w tym Psalm 13, Psalm 47; tren IX, X, XIX;
Odprawa posłów greckich;
Andrzej Frycz Modrzewski, O poprawie Rzeczypospolitej (fragmenty);
Niccolò Machiavelli, Książę (fragmenty);
Piotr Skarga, Kazania sejmowe (fragmenty);
Żywoty świętych (fragmenty);
Jan Chryzostom Pasek, Pamiętniki (fragmenty);
William Szekspir, Hamlet, Romeo i Julia;
Molier, Skąpiec;
Ignacy Krasicki, Hymn do miłości ojczyzny, wybrane satyry;
Franciszek Karpiński, wybór sielanek i liryki religijnej;
Stanisław Staszic, Przestrogi dla Polski (fragmenty);
Adam Mickiewicz, Oda do młodości, wybrane ballady, w tym Romantyczność, wybrane sonety z cyklu Sonety krymskie oraz inne wiersze, w tym Do matki Polki, Dziady cz. IV, Dziady cz. III, Konrad Wallenrod;
Juliusz Słowacki, wybrane wiersze, w tym Grób Agamemnona (fragmenty), Testament mój, Kordian;
Zygmunt Krasiński, Nie-Boska komedia;
Cyprian Norwid, wybrane wiersze, w tym Coś ty Atenom zrobił, Sokratesie, Polka, Moja piosnka [II];
Bolesław Prus, Lalka, Z legend dawnego Egiptu;
Eliza Orzeszkowa, Gloria victis;
Henryk Sienkiewicz, Potop;
Adam Asnyk, wybór wierszy;
Fiodor Dostojewski, Zbrodnia i kara;
Stanisław Wyspiański, Wesele;
Władysław Stanisław Reymont, Chłopi (tom I – Jesień);
Stefan Żeromski, Rozdziobią nas kruki, wrony…, Przedwiośnie;
Witold Gombrowicz, Ferdydurke (fragmenty);
Tadeusz Borowski, Proszę państwa do gazu, Ludzie, którzy szli;
Gustaw Herling-Grudziński, Inny świat;
Hanna Krall, Zdążyć przed Panem Bogiem;
Sławomir Mrożek, Tango;
Albert Camus, Dżuma;
George Orwell, Rok 1984;
Marek Nowakowski, Górą Edek;
Jacek Dukaj, Katedra;
Antoni Libera, Madame;
Andrzej Stasiuk, Miejsce;
Olga Tokarczuk, Wyspa;
Daniel Naborowski, Jan Andrzej Morsztyn, Mikołaj Sęp-Szarzyński, Jan Kasprowicz, Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Leopold Staff, Bolesław Leśmian, Julian Tuwim, Jan Lechoń, Julian Przyboś, Tadeusz Peiper, Józef Czechowicz, Kazimierz Wierzyński (wybrane utwory)
Krzysztof Kamil Baczyński, Tadeusz Gajcy, Tadeusz Różewicz, Miron Białoszewski, Wisława Szymborska, Czesław Miłosz (wybrane utwory)
Zbigniew Herbert, Stanisław Barańczak, Marcin Świetlicki, Jan Polkowski, Wojciech Wencel (wybrane utwory)
Ewa Demarczyk, Jacek Kaczmarski, Wojciech Młynarski, Agnieszka Osiecka, Kabaret Starszych Panów (wybrane utwory)

Lektury obowiązkowe w liceum i technikum – zakres rozszerzony

Wszystkie utwory dla zakresu podstawowego, a ponadto:

Arystoteles, Poetyka, Retoryka (fragmenty);
Platon, Państwo (fragmenty);
Jan Parandowski, Mitologia, część II Rzym;
Wergiliusz, Eneida (fragmenty);
św. Tomasz z Akwinu, Summa teologiczna (fragmenty);
François Villon, Wielki testament (fragmenty);
François Rabelais, Gargantua i Pantagruel (fragmenty);
Michel de Montaigne, Próby (fragmenty);
Jan Kochanowski, Treny (jako cykl poetycki),
William Szekspir, Makbet; Sen nocy letniej
Molier, Świętoszek
Wybrane utwory poetyckie z romantycznej literatury europejskiej, w tym wybrane wiersze angielskich poetów jezior;
Juliusz Słowacki, Lilla Weneda;
Cyprian Norwid, Fortepian Szopena, Bema pamięci żałobny rapsod, Czarne kwiaty (fragmenty), Promethidion (fragmenty);
realistyczna lub naturalistyczna powieść europejska (Honoré de Balzac Ojciec Goriot lub Charles Dickens Klub Pickwicka, lub Mikołaj Gogol Martwe dusze, lub Gustaw Flaubert Pani Bovary);
Stanisław Wyspiański, Noc listopadowa
Stanisław Ignacy Witkiewicz, Szewcy;
Bruno Schulz, wybrane opowiadanie z tomu Sklepy cynamonowe;
Franz Kafka, Proces;
Tadeusz Konwicki, Mała apokalipsa;
Jorge Luis Borges, wybrane opowiadanie;
Janusz Głowacki, Antygona w Nowym Jorku;
Sławomir Mrożek, wybrane opowiadania;
Jerzy Stempowski, Gustaw Herling-Grudziński, Zbigniew Herbert, Zygmunt Kubiak, Jarosław Marek Rymkiewicz (wybrane utwory)

Lektury uzupełniające w liceum i technikum – zakres podstawowy

Sofokles, Król Edyp;
Wergiliusz, Eneida (fragmenty);
Mikołaj z Wilkowiecka, Historyja o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim (fragmenty);
Dzieje Tristana i Izoldy (fragmenty);
Giovanni Boccaccio, Sokół;
Mikołaj Rej, Żywot człowieka poczciwego (fragmenty);
Miguel de Cervantes y Saavedra, Przemyślny szlachcic Don Kichote z Manczy (fragmenty);
Ignacy Krasicki, Monachomachia (fragmenty);
Stanisław Trembecki, Franciszek Kniaźnin, wybrane utwory;
Jędrzej Kitowicz, Opis obyczajów za czasów panowania Augusta III (fragmenty);
Julian Ursyn Niemcewicz, Powrót posła;
Adam Mickiewicz, wybrane wiersze;
Juliusz Słowacki, wybrane wiersze, Beniowski (fragmenty);
Aleksander Fredro, Śluby panieńskie;
Johann Wolfgang Goethe, Cierpienia młodego Wertera (fragmenty);
Johann Wolfgang Goethe, Faust (fragmenty);
George Byron, Giaur (fragmenty);
Eliza Orzeszkowa, Nad Niemnem;
Maria Konopnicka, wybór wierszy;
Stefan Żeromski, Echa leśne;
Zofia Nałkowska, Granica;
Joseph Conrad, Lord Jim;
Anna Kamieńska, Stanisław Grochowiak, Jarosław Marek Rymkiewicz, wybrane wiersze;
Kazimierz Moczarski, Rozmowy z katem (fragmenty);
Zofia Nałkowska, z tomu Medaliony opowiadanie Przy torze kolejowym;
Jan Józef Szczepański, Święty;
Tadeusz Różewicz, Kartoteka;
Józef Mackiewicz, Droga donikąd (fragmenty);
Józef Czapski, Na nieludzkiej ziemi (fragmenty);
Leopold Tyrmand, Dziennik 1954 (fragmenty);
Stanisław Lem, Wizja lokalna
Samuel Beckett, Czekając na Godota;
Friedrich Dürrenmatt, Wizyta starszej pani;
Eugène Ionesco, Lekcja

Lektury uzupełniające w liceum i technikum – zakres rozszerzony

Erazm z Rotterdamu, Pochwała głupoty (fragmenty);
Tomasz Morus, Utopia (fragmenty);
Pedro Calderon de la Barca, Życie snem;
Wolter, Kandyd (fragmenty);
Jean Jacques Rousseau, Nowa Heloiza (fragmenty);
wybrane utwory epickie okresu romantyzmu (Józef Ignacy Kraszewski Stara baśń, Victor Hugo Nędznicy, Edgar Allan Poe – wybrane opowiadanie; Henryk Rzewuski, Pamiątki Soplicy (fragmenty);
Władysław Stanisław Reymont, Chłopi (tom II – Zima);
Gustaw Herling-Grudziński, Wieża;
Florian Czarnyszewicz, Nadberezyńcy;
Michaił Bułhakow, Mistrz i Małgorzata;
Aldous Huxley, Nowy wspaniały świat;
Umberto Eco, Imię róży;
Wiesław Myśliwski, Widnokrąg;
Stryjkowski, Austeria;
wybrane wiersze poetów polskich i obcych;
wybrana powieść polska i obca z XX lub XXI wieku;
wybrany dramat polski i obcy z XX lub XXI wieku

Zalecane dzieła teatralne i filmowe

Apocalypsis cum figuris, reż. Jerzy Grotowski;
Amadeusz, reż. Miloš Forman;
wybrane filmy z cyklu Dekalog, reż. Krzysztof Kieślowski;
Dziady, reż. Konrad Swinarski;
Elektra, reż. Piotr Chołodziński;
Emigranci, reż. Kazimierz Kutz;
Kartoteka, reż. Krzysztof Kieślowski;
Kordian, reż. Jerzy Englert
Lawa. Opowieść o „Dziadach”, reż. Tadeusz Konwicki;
Moralność pani Dulskiej, reż. Tomasz Zygadło;
Nad Niemnem, Zbigniew Kuźmiński;
Noc listopadowa, reż. Andrzej Wajda;
Noce i dnie, reż. Jerzy Antczak
Przedstawienie „Hamleta” we wsi Głucha Dolna, reż. Olga Lipińska;
Rewizor, reż. Jerzy Gruza;
Rękopis znaleziony w Saragossie, reż. Wojciech Jerzy Has;
Iwona, księżniczka Burgunda, reż. Zygmunt Hübner;
Sanatorium pod klepsydrą, reż. Wojciech Jerzy Has;
Szklana menażeria, reż. Jerzy Antczak;
Śluby panieńskie, reż. Andrzej Łapicki;
Wizyta starszej pani, reż. Jerzy Gruza;
Zezowate szczęście, reż. Andrzej Munk;
Ziemia obiecana, reż. Andrzej Wajda.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy