Sprawdzasz tag

jarosław grzędowicz

Aktualności

Hel 3 – ekskluzywny fragment najnowszej powieści Jarosława Grzędowicza!

Pamię­ta­cie, że Fabry­ka Słów szy­ku­je dla Was pre­mie­ro­wy tekst Jaro­sła­wa Grzę­do­wi­cza, “Hel 3”? Jeśli zasta­na­wia­cie się, cze­go spo­dzie­wać się po tej, zupeł­nie odręb­nej i zamknię­tej w jed­nym tomie histo­rii, mam dla Was dobre wie­ści – poni­żej znaj­dzie­cie uni­ka­to­wy frag­ment powie­ści. Pre­mie­ra 15 lutego!

Czy­taj dalej

-->
Zapowiedzi

Jarosław Grzędowicz powraca w styczniu z nową książką, o czym będzie?

Fabry­ka Słów na począ­tek roku 2017 zapo­wie­dzia­ła dwie gorą­ce pre­mie­ry. Pierw­sza to “Bra­my Świa­tło­ści” Mai Lidii Kos­sa­kow­skiej, czy­li kon­ty­nu­acja słyn­ne­go cyklu aniel­skie­go z Daimo­nem Frey­em w roli głów­nej. Dru­ga zaś to nie­za­leż­na powieść Jaro­sła­wa Grzę­do­wi­cza – nie zapo­wia­da ona nowe­go cyklu; histo­ria zamknie się w jed­nym tomie. A cze­go się po niej może­my spodziewać?

Czy­taj dalej

-->