Aktualności

Biedronka z bestsellerami na gwiazdkę

Popu­lar­ny dys­kont ofe­ru­je kolej­ną por­cję ksią­żek w niskich cenach, teraz z oka­zji zbli­ża­ją­cych się Świąt. W ponie­dzia­łek 11 grud­nia do sie­ci wcho­dzi boga­ta ofer­ta tytu­łów od 24,99. W ofer­cie m.in.: Lee Child, Har­lan Coben, Gil­ly Mac­mil­lan, John Gri­sham, Pau­la Haw­kins, Maria Czu­ba­szek, Nora Roberts. Cała ofer­ta poniżej.


Nie wiem, czy już wie­cie, ale poja­wił się sklep dedy­ko­wa­ny MOLOM książkowym… 😉

Zapra­sza­my na www.molom.pl 😉

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy