Aktualności

Encyklopedie i elementarze w Biedronkach w promocyjnych cenach

Jesz­cze trwa lato, ale od wrze­śnia wra­ca szko­ła. Bie­dron­ka z tej oka­zji przy­go­to­wa­ła sze­ro­ką ofer­tę ency­klo­pe­dii i ele­men­ta­rzy. Od jutra sprze­da­ży m.in. “Ency­klo­pe­dia junio­ra” za 19,99 zł i inne ksią­żecz­ki edu­ka­cyj­ne za 9,99 zł i 19,99 zł.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy