Ekranizacje

Duża porcja zdjęć z nadchodzącego siódmego sezonu Gry o tron

Opu­bli­ko­wa­no dużo nowych zdjęć z nad­cho­dzą­ce­go 7. sezo­nu sezo­nu seria­lu „Gra o tron”. Jak poto­czą się losy boha­te­rów mrocz­ne­go i peł­ne­go śmier­ci Weste­ros? Prze­ko­na­my się o tym wkrót­ce! W obsa­dzie siód­me­go sezo­nu „Gry o tron” powró­cą m.in. Emi­lia Clar­ke (Daene­rys Tar­ga­ry­en), Con­leth Hill (Varys), Natha­lie Emma­nu­el (Mis­san­dei), Peter Din­kla­ge (Tyrion Lan­ni­ster), Jacob Ander­son (Grey Worm), Lena Headey (Cer­sei Lan­ni­ster), Niko­laj Coster-Wal­dau (Niko­laj Coster-Wal­dau), Ellie Ken­drick (Meera Reed), Isa­ac Hemp­ste­ad Wri­ght (Bran Stark), Maisie Wil­liams (Arya Stark), John Bra­dley-West (Sam­well Tar­ly), Han­nah Mur­ray (Gil­ly), Liam Cun­nin­gham (Davos Seaworth), Kit Haring­ton (Jon Snow), Bel­la Ram­sey (Lyan­na Mor­mont), Aidan Gil­len (Petyr “Lit­tle­fin­ger” Baelish), Sophie Tur­ner (San­sa Stark), Rory McCann (San­dor “The Hound” Cle­ga­ne), Kri­sto­fer Hivju (Tor­mund Giants­ba­ne) oraz Gwen­do­li­ne Chri­stie (Brien­ne of Tarth).

Zobacz­cie też zwia­stun produkcji!

źró­dło: hbo

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy