Ciekawostki

Zwiastun Jagi z serii Legendy Polskie

Pamię­ta­cie pro­jekt “Legendy Pol­skie”, czyli wspólne dzieło Alle­gro i Power­gra­phu? Do tej pory w ramach serii uka­zały się e-booki “Legendy Pol­skie” oraz “Wywiad z Borutą. Seria Legendy Pol­skie”, a także cztery minia­tury fil­mowe autor­stwa Toma­sza Bagiń­skiego: “Smok”, “Twar­dow­sky”, “Twar­dow­sky 2.0” oraz “Ope­ra­cja Bazy­li­szek”. Dołą­czy do nich piąta, “Jaga”, któ­rej pre­miera została zapo­wie­dziana na 9 grud­nia 2016 roku.

Poni­żej pre­zen­tuję zwia­stun “Jagi”.

 

Może też zainteresują cię te tematy