Ciekawostki

Jak uratować zamoczoną książkę? Poznajcie prosty trik

Ser­wis Bored­Panda opu­bli­ko­wał cie­ka­wostkę uży­teczną dla biblio­fi­lii – a dokład­niej na japoń­ski trik ura­to­wa­nia książki, która została zalana wodą.

Oka­zuje się, że wystar­czy mię­dzy kartki wło­żyć papier toa­le­towy i doci­snąć czymś cięż­kim, a następ­nie powta­rzać ope­ra­cję aż do momentu, kiedy cała wil­got­ność zosta­nie “wyci­śnięta” z kar­tek książki w papier.

Kiedy następ­nym razem odkry­je­cie, że Wasza uko­chana lek­tura miała nie­bez­piecz­nie bli­skie spo­tka­nie z czymś płyn­nym, pamię­taj­cie, co robić!

ksiazka1

ksiazka2


ksiazka3

ksiazka4

Może też zainteresują cię te tematy

  • Kry­tycz­nie

    Może się przyda 😉