Sprawdzasz tag

Wielki buk

Ciekawostki

Dan Brown, czyli mistrz współczesnej przygody

Wiel­bi­cie­le tajem­nic wszyst­kich kra­jów – łącz­cie się! Nad­cho­dzi nowy tom przy­gód Rober­ta Lang­do­na, a wraz z nim kolej­ne spi­ski na mia­rę ludz­ko­ści, histo­rycz­ne tajem­ni­ce i wyścig z cza­sem. Best­sel­ler gwarantowany!

A wszyst­ko mogło poto­czyć się ina­czej… Czy­taj dalej

-->