Sprawdzasz tag

wanda chotomska

Aktualności

Nie żyje Wanda Chotomska

Na jej wier­szy­kach wycho­wa­ły się poko­le­nia. “Gdy­by kóz­ka nie ska­ka­ła”, “Kram z lite­ra­mi” czy “Kacz­ka tłu­macz­ka” to tyl­ko jed­ne z wie­lu. Wymy­śli­ła “Jac­ka i Agat­kę”. W 1969 roku otrzy­ma­ła Order Uśmie­chu. Śmia­ła się, że jest pedia­trą w lite­ra­tu­rze, a na recep­tach wypi­su­je uśmiech.  Czy­taj dalej

-->