Sprawdzasz tag

szok

Ciekawostki

Kim Kardashian założyła klub książkowy

Kim Kar­da­shian to jed­na z cele­bry­tek “zna­nych z tego, że są zna­ne”. Jej nowe przed­się­wzię­cie zupeł­nie nie pasu­je do wize­run­ku, któ­ry stwo­rzy­ła. Mia­no­wi­cie: zało­ży­ła klub książ­ko­wy, do któ­re­go może dołą­czyć każ­dy. Czy­taj dalej

-->