Sprawdzasz tag

Russell Crowe

Ekranizacje

Przebudzenie Stephena Kinga doczeka się ekranizacji?

Powieść “Prze­bu­dze­nie” Ste­phe­na Kin­ga tra­fi na wiel­ki ekran! Co wię­cej, wie­my już, kto zagra jed­ną z głów­nych ról. Reży­ser pro­jek­tu Josh Boone poin­for­mo­wał, że w pro­duk­cji zoba­czy­my Rus­se­la Cro­we­’a. Naj­praw­do­po­dob­niej wcie­li się on w rolę pasto­ra Jacob­sa. Czy­taj dalej

-->