Sprawdzasz tag

militaria

Wywiady

Niewiarygodne niemalże codziennością – wywiad z autorami Ghost Fleet

Co Donald Trump ma wspól­ne­go z post-apo­ka­lip­są, jak będzie wyglą­da­ła trze­cia woj­na świa­to­wa i jaką jej część będą sta­no­wi­ły dzia­ła­nia pod­wy­ko­naw­ców i PR-owców? Oraz jaki film jest wciąż aktu­al­ny według August Cole­’a i P.W. Sin­ge­ra, auto­rów powie­ści “Ghost Fle­et”? Sprawdź­cie! Czy­taj dalej

-->