Sprawdzasz tag

Miasta Literatury UNESCO

Aktualności

10 książek na 10-lecie Krakowa Miasta Literatury UNESCO.

Cho­cho­ły” Wita Szo­sta­ka, „Nie­zwy­cię­żo­ny” Sta­ni­sła­wa Lema czy „Wier­sze wszyst­kie” Wisła­wy Szym­bor­skiej – chcesz zapo­znać się z któ­rąś z tych ksią­żek? Teraz możesz to zro­bić cał­ko­wi­cie za dar­mo, a to dzię­ki akcji Czy­tajPL. Czy­taj dalej

-->