Sprawdzasz tag

Megan

Aktualności

Premiera polskiego przekładu biografii księcia Harry’ego przyspieszona! Powód: ogromne zainteresowanie

Bry­tyj­ska rodzi­na kró­lew­ska od lat budzi zain­te­re­so­wa­nie na całym świe­cie. Ślub Harry’ego i Meghan Mar­kle obej­rza­ło 11,5 milio­na osób na całym świe­cie, nic więc dziw­ne­go, że auto­bio­gra­fia księ­cia też wzbu­dza ogrom­ne emo­cje. Wydaw­nic­two Mar­gi­ne­sy zde­cy­do­wa­ło się przy­spie­szyć jej pre­mie­rę. Czy­taj dalej

-->