Sprawdzasz tag

Matt Damon

Ekranizacje

Powieść Johna Grishama jako serial?

Zakli­nacz desz­czu” to powieść Joh­na Gri­sha­ma. Jej ekra­ni­za­cja z Mat­tem Damo­nem powsta­ła 20 lat temu. Teraz do fil­mu kino­we­go ma dołą­czyć serial, któ­ry został zamó­wio­ny przez sta­cję CBS. Odpo­wia­da za nie­go Micha­el Seit­zman, twór­ca “Code Black: Sta­nu krytycznego”.

Czy­taj dalej

-->