Sprawdzasz tag

Martin Scorsese

Ekranizacje

Martin Scorsese zekranizuje powieść Erika Larsona!

Mar­tin Scor­se­se pla­nu­je zająć się adap­ta­cją powie­ści “The Devil in the Whi­te City: Mur­der, Magic And Mad­ness At The Fair That Chan­ged Ame­ri­ca” autor­stwa Eri­ka Lar­so­na. Za tym dłu­ga­śnym tytu­łem skry­wa się opo­wieść o mor­der­cy H.H. Holmesie.

Czy­taj dalej

-->