Sprawdzasz tag

Magdalena Kordel

Wywiady

Uwielbia sekrety i ma mnóstwo marzeń – wywiad z Magdaleną Kordel, autorką Wiosny cudów

Choć zaczę­ła pisać, by upo­rać się z bole­sny­mi wspo­mnie­nia­mi, oka­za­ło się, że jej książ­ki nio­są czy­tel­nicz­kom i czy­tel­ni­kom nadzie­ję. Autor­ka kil­ku best­sel­le­ro­wych cykli tym razem posta­no­wi­ła stwo­rzyć miej­sce tak cie­płe, że aż mru­czą­ce – i tak naro­dzi­ło się Kot­ko­wo, w któ­rym roz­gry­wa się akcja jej nowej serii – „Przy­sta­ni śpią­cych wia­trów”. Czy­taj dalej

-->