Sprawdzasz tag

królewska talia

Aktualności

Królewska Talia – nowa powieść fantasy Marcina Mortki

Nadej­ście Czer­ni, nie­zba­da­nej siły, zmu­sza miesz­kań­ców kró­le­stwa Man­dy­lio­nu do uciecz­ki i szu­ka­nia nowej ojczy­zny. W odle­głym Talia­dzie – Nowym Man­dy­lio­nie – natra­fia­ją na kolej­ne prze­ciw­no­ści. Co wię­cej, mło­dy Tan­kred Han­star odkry­wa spi­sek: dwa rody zaczy­na­ją knuć prze­ciw­ko pozo­sta­łym. Czy­taj dalej

-->