Sprawdzasz tag

Klasykę romansu

Aktualności

Klasyka literatury w sklepach sieci Biedronka

Jeśli na Waszych pół­kach bra­ku­je arcy­dzieł świa­to­wej lite­ra­tu­ry, teraz macie oka­zję uzu­peł­nić te bra­ki. „Prze­mi­nę­ło z wia­trem”, „Anna Kare­ni­na”, „Wspo­mnie­nia z mar­twe­go domu” czy „Hra­bia Mon­te Chri­sto” w nowych, pięk­nych wyda­niach poja­wią się w popu­lar­nym dys­kon­cie. Czy­taj dalej

-->