Sprawdzasz tag

Joga

Ciekawostki

Joga z Harrym Potterem

Z oka­zji Hal­lo­we­en oraz mek­sy­kań­skie­go Świę­ta Zmar­łych Circ­le Bre­wing Com­pa­ny z Austin w Tek­sa­sie prze­kształ­ci­ła swo­je stu­dio w raj dla pot­te­ro­ma­nia­ków. Co cie­ka­we, wizy­ta w tym stu­diu jogi połą­czo­na jest z wypa­dem na… piwo. Część bro­war­nia­na zosta­ła więc zamie­nio­na na Gospo­dę pod Świń­skim Łbem.

Czy­taj dalej

-->