Sprawdzasz tag

Herling-Grudziński

Aktualności

Herling-Grudziński w radiowej Dwójce

Już dziś w ramach cyklu “Książ­ki do słu­cha­nia” Pro­gra­mu 2 Pol­skie­go Radia o godzi­nie 19:00 usły­szy­my pro­zę Gusta­wa Her­lin­ga-Gru­dziń­skie­go. Lek­to­rem będzie Adam Feren­cy. Czy­taj dalej

-->