Sprawdzasz tag

hel3

Aktualności

Hel 3 – ekskluzywny fragment najnowszej powieści Jarosława Grzędowicza!

Pamię­ta­cie, że Fabry­ka Słów szy­ku­je dla Was pre­mie­ro­wy tekst Jaro­sła­wa Grzę­do­wi­cza, “Hel 3”? Jeśli zasta­na­wia­cie się, cze­go spo­dzie­wać się po tej, zupeł­nie odręb­nej i zamknię­tej w jed­nym tomie histo­rii, mam dla Was dobre wie­ści – poni­żej znaj­dzie­cie uni­ka­to­wy frag­ment powie­ści. Pre­mie­ra 15 lutego!

Czy­taj dalej

-->