Sprawdzasz tag

Forrest Gump

Aktualności

Nie żyje Winston Groom, twórca postaci Forresta Gumpa

Bur­mistrz mia­sta Fair­ho­pe w sta­nie Ala­ba­ma, Karin Wil­son, poda­ła do wia­do­mo­ści, że zmarł Win­ston Gro­om. Ame­ry­kań­ski pisarz, któ­re­go naj­słyn­niej­szą bodaj powie­ścią jest For­rest Gump, w chwi­li śmier­ci miał 77 lat. Przy­czy­na zgo­nu póki co nie jest zna­na. Czy­taj dalej

-->