Sprawdzasz tag

chorwacja

Aktualności

Chorwacja wielką darmową biblioteką!

Chor­wa­cja zosta­ła pierw­szym na świe­cie kra­jem, któ­ry jest Stre­fą Dar­mo­we­go Czy­ta­nia (Free Reading Zone). “Cro­atia Reads” oświad­czy­ło, iż cały kraj stał się wir­tu­al­ną biblioteką.

Czy­taj dalej

-->