Sprawdzasz tag

Biblioteczka

Aktualności Ciekawostki

Książki w pracy? Tak to możliwe!

Kolej­na grat­ka dla pol­skich książ­ko­ho­li­ków – nowa oka­zja, by czy­tać wię­cej i mieć łatwiej­szy dostęp do ksią­żek. Wystar­czy tyl­ko… namó­wić swo­je­go pracodawcę.

Książ­ki, wię­cej ksią­żek, nawet w pra­cy! Czy­taj dalej

-->