Ekranizacje

Nadeszła zima! Zdjęcia z planu 7 sezonu Gry o tron!

HBO zapre­zen­to­wa­ło ofi­cjal­ne zdję­cia z pla­nu nad­cho­dzą­ce­go sezo­nu “Gry o tron”, zima nadej­dzie w lip­cu tego roku. Dla tych co nie wie­dzą “Gra o tron” to ame­ry­kań­ski serial fan­ta­sy stwo­rzo­ny przez Davi­da Beniof­fa i D.B. Weis­sa dla HBO, będą­cy adap­ta­cją sagi Pieśń lodu i ognia autor­stwa ame­ry­kań­skie­go pisa­rza George’a R.R. Martina.

W obsa­dzie siód­me­go sezo­nu „Gry o tron” powró­cą m.in. Emi­lia Clar­ke (Daene­rys Tar­ga­ry­en), Con­leth Hill (Varys), Natha­lie Emma­nu­el (Mis­san­dei), Peter Din­kla­ge (Tyrion Lan­ni­ster), Jacob Ander­son (Grey Worm), Lena Headey (Cer­sei Lan­ni­ster), Niko­laj Coster-Wal­dau (Niko­laj Coster-Wal­dau), Ellie Ken­drick (Meera Reed), Isa­ac Hemp­ste­ad Wri­ght (Bran Stark), Maisie Wil­liams (Arya Stark), John Bra­dley-West (Sam­well Tar­ly), Han­nah Mur­ray (Gil­ly), Liam Cun­nin­gham (Davos Seaworth), Kit Haring­ton (Jon Snow), Bel­la Ram­sey (Lyan­na Mor­mont), Aidan Gil­len (Petyr “Lit­tle­fin­ger” Baelish), Sophie Tur­ner (San­sa Stark), Rory McCann (San­dor “The Hound” Cle­ga­ne), Kri­sto­fer Hivju (Tor­mund Giants­ba­ne) oraz Gwen­do­li­ne Chri­stie (Brien­ne of Tarth).

Gra o tron” powra­ca na ante­nę HBO już 16 lip­ca. Czekacie?

 

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy